Journalism and politics

“FNs klimatpanel vågar antyda antikapitalism”

i Internationalen, 2019-08-30
Om FNs klimatpanel IPCCs specialrapport om klimatförändringar och land som kom i augusti 2019. Precis som 2018 års specialrapport om 1,5-gradersmålet har den fått mycket uppmärksamhet för att den målar upp katastrofscenarion, något som tidigare varit ovanligt från klimatforskare. I båda rapporterna är IPCC dock restriktiva med att dra slutsatser om hur de mål som behöver uppnås för att motverka klimatförändringar kan bli verklighet, men många aktivister och radikala debattörer runtom i världen har påpekat att IPCC i allt väsentligt propagerar för kapitalismens avskaffande. Men, “[f]ör att de gamla och nya former av landanvändning som kan stå emot och minska klimatförändringar ska ha en chans måste något göras åt de politisk-ekonomiska strukturer som IPCC antyder mellan raderna men inte öppet kritiserar.”

“Odla det ekologiska klasshatet”

i Internationalen, 2019-05-18
“Den sortens ekologiska klasskamp är inte enkel. Men vem har sagt att det ska vara enkelt? Det hörs ju på ordet – kamp – att det är svårt. Antikapitalistisk kamp har aldrig varit enkel. Det är inte för att vi vet att vi kommer vinna som vi kämpar, utan för att vi har något som är angeläget och livsviktigt att kämpa för: gemenskap och kärlek mellan människor och till alla de varelser som vi delar jorden med. Det är vad som ger kraft åt mitt ekologiska klasshat.”

“Se varandra och ta hand om varandra”

Intervju med Viktor Mattsson från musikkollektivet Höstorkestern. Tidningen Syre, nummer 113, 18 november 2016.

“Norrlands Medborgargarde […] är en skiva som reflekterar över vår samtid och ger uttryck för en energisk frustration över hur politik förs i dag.
– Allt grundade sig i låten Norrlands Medborgargarde, som är den första riktigt politiska låt jag skrivit. Skivan handlar om Norrland, om att vara ung vuxen – att bli förälder och allt man står inför – och att leva. Vad är det att leva? Är det att jobba och unna sig fritid? Eller är det kanske att ha tid att reflektera över sin tillvaro, sin samtid, och möta andra människor?”

Musician, writer, researcher